FOREIGN LANGUAGE TITLES:


Karloveské rameno 4B
841 04 Bratislava
0918/320 117
info@dajama.sk

Obchodné podmienky
Ako nakupovať
Ochrana osobných údajov

Najkrajšie mestá
Viera Dvořáková, Daniel Kollár

Naša cena:
8,46 €


Publikácia je prechádzkou po najkrajších slovenských mestách a jej cieľom je poskytnúť čitateľovi komplexnú predstavu o meste ešte skôr ako ho navštívi. Texty o mestách sú popretkávané rôznymi zaujímavosťami, ktoré sa viažu k mestu a jeho obyvateľom.
viac o titule...


 
 

Pamätné izby
Daniel Kollár

Naša cena:
8,46 €


Kniha Pamätné izby z edície Kultúrne Krásy Slovenska nadväzuje na predchádzajúce publikácie o celoštátnych, regionálnych a mestských múzeách. Sú v nej predstavené pamätné izby historických osobností kultúrno-spoločenského života Slovenska.
viac o titule...


 
 

Pamätníky a pomníky
Ján Lacika

Naša cena:
5,00 €


Kniha Pamätníky a pomníky z edície Kultúrne Krásy Slovenska je nielen prehľadom najvýznamnejších architektonických diel a skulptúr, ale sa snaží podať aj obraz osobností a udalostí, ktoré významným spôsobom zasiahli do slovenských dejín.
viac o titule...


 
 

Parky a záhrady
Natália Režná a kol.

Naša cena:
8,46 €


Jednou z noviniek edície Kultúrne Krásy Slovenska bude kniha Parky a záhrady. Ako napovedá sám názov, jej obsahom sú diela záhradnej a krajinnej architektúry, ktoré vznikli rukou človeka a sú odrazom obdobia ich vzniku.
viac o titule...


 
 

Pevnosti a opevnenia
Matej Dudáš, Miroslav Eliáš, Martina Orosová

Naša cena:
8,46 €


Hlavným zámerom publikácie Pevnosti a opevnenia je priblížiť pomocou textov, fotografií, náčrtov či historických pohľadníc históriu stavieb fortifikačných objektov od 16. storočia až po druhú polovicu 20. storočia.
viac o titule...


 
 

Regionálne múzeá
Peter Maráky

Naša cena:
8,46 €


Publikácia Regionálne múzeá z edície Kultúrne Krásy Slovenska nadväzuje na predchádzajúce knihy o celoštátnych múzeách, skanzenoch a pamiatkových rezerváciách ľudovej architektúry a dopĺňa obraz kultúrnej krajiny Slovenska o ďalší aspekt.
viac o titule...


 
 

Románske kostoly
Štefan Podolinský

Naša cena:
5,00 €


Súčasťou edície Kultúrne Krásy Slovenska je aj titul Románske kostoly. Publikácia voľne nadväzuje na predchádzajúce tituly a dopĺňa obraz kultúrnej krajiny Slovenska. Románskym kostolom patrí právom dôležité miesto v kultúrnom dedičstve našej krajiny.
viac o titule...


 
 

Skanzeny
Iveta Zuskinová

Naša cena:
8,46 €


Titul predstavuje desať skanzenov či múzeí v prírode formou prechádzky lokalitou. Texty sú popretkávané mapkami a súčasnými fotografiami. Záverečné kapitoly prezentujú súčasný život v skanzenoch a podujatia počas roka.
viac o titule...


 
 

Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO
Viera Dvořáková

Naša cena:
8,46 €


Publikácia Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO pravdepodobne najreprezentatívnejšie charakterizuje význam a pestrosť historického a kultúrneho prostredia Slovenska. UNESCO je medzinárodná Organizácia Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru.
viac o titule...


 
 

Synagógy
Jana Pohaničová, Ján Lacika, Daniel Kollár

Naša cena:
8,46 €


Publikácia o synagógach Slovenska z edície Kultúrne Krásy Slovenska nadväzuje na predchádzajúce publikácie o drevených kostoloch, románskych a gotických kostoloch.
viac o titule...


 
 


predchádzajúca| 1 | 2 | 3 |ďalšia